2013-02-27 – förhandling centrala spårtrafikavtalet    Den 27/2 hölls den första förhandlingen i avtalsrörelsen om ett nytt branschavtal mellan ST och Almega Spårtrafik. Först ut var de fackliga organisationerna som idag preciserade sina krav. Arbetsgivarens preciseringar väntar längre fram.

Vill du se ST’s yrkanden i sin helhet?
[wpdm_file id=16]
Kraven lämnades till Almega´s bransch Spårtrafik 12 februari. Fackförbundet STs ordförande, Britta Lejon, kommenterade då med att framhålla att STs främsta mål i avtalsrörelsen för spårtrafiken är att se till att förbundets medlemmar får en bra reallöneutveckling. Hon konstaterade också att många som arbetar inom tåg, spårvagnar och tunnelbana har en oacceptabel arbetssituation där både hot och våld är allt för vanligt förekommande och att ST därför vill se ett stopp för farligt ensamarbete.

Hon avslutade med att understrycka att för ST är det centralt att medlemmarna inom spårtrafiken får en bra löneutveckling och därför vill förbundet se lönehöjningar på minst 2,8 procent.

Utöver löneutvecklingen är STs krav: 
  • Extra satsning på att höja lägstalönerna
  • Stopp för farligt ensamarbete på tågen
  • Rätt till omställning i arbetet för den som har en säkerhetstjänst och får en nedsättning
  • Rätt till heltid
  • Olika tidsbegränsade anställningar efter varandra ska begränsas
  • Rätt till ersättning vid föräldraledigt utökas från fem till sex månader  

Nuvarande avtal löper ut 31 mars. Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administratörer med flera inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva och Veolia.

Nästa förhandling hålls den 12 mars.

 Källa: http://www.st.org/lon-och-villkor/din-lon-och-dina-villkor-avtal-2013/avtalsrorelsen-almega-spartrafik/nyheter/forsta-forhandlingen/#newsItem33366