Idag genomfördes ett telefonmöte mellan STs förhandlingsansvariga och förhandlingsgruppen. Det kan konstateras att det inte händer mycket för tillfället. Detta beror till stor del på att man avvaktar avtalsförhandlingarna på industrisidan då dessa kommer att bli normgivande för de fortsatta förhandlingarna inom vårt avtalsområde.

Förhandlingsdagar är nu utsatta till den 4 och 5 april, men det kan bli så att dessa skjuts på framtiden beroende på vad som händer på industrisidan. Utgår dessa så blir det troligt att det blir förhandling under vecka 16 i stället.
Avtalsansvarig ST vid Green Cargo

Björn T Johansson