Andra förhandlingen på Spårtrafiken

2013-03-13

I går träffades parterna i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom Almegas bransch Spårtrafik.

ST fick tillfälle att bemöta arbetsgivarens yrkande.

– Vi avvisade, i princip, arbetsgivarens alla yrkanden. Vi kan inte tänka oss ett treårigt avtal utan centrala lönepåslag, säger Maria Olwaeus, STs förhandlingsledare.

Maria Olwaeus säger det mot bakgrund av att arbetsgivaren, till exempel, har yrkat att alla löner ska regleras lokalt utan individgarantier. De vill också riva upp en del viktiga säkerhetsregleringar som gäller under arbetet för Fackförbundets STs medlemmar.

Sista ordet är dock inte sagt i dessa förhandlingar. Parterna träffas igen 21 mars.

Viktigaste kravet – reallöneutveckling
Fackförbundet ST lämnade sina krav till Almega´s bransch Spårtrafik 12 februari. Fackförbundet STs ordförande, Britta Lejon, kommenterade då med att framhålla att STs främsta mål i avtalsrörelsen för spårtrafiken är att se till att förbundets medlemmar får en bra reallöneutveckling. Hon konstaterade också att många som arbetar inom tåg, spårvagnar och tunnelbana har en oacceptabel arbetssituation där både hot och våld är allt för vanligt förekommande och att ST därför vill se ett stopp för farligt ensamarbete.

Hon avslutade med att understrycka att för ST är det centralt att medlemmarna inom spårtrafiken får en bra löneutveckling och därför vill förbundet se lönehöjningar på minst 2,8 procent.

Utöver löneutvecklingen är STs krav:

  • Extra satsning på att höja lägstalönerna
  • Stopp för farligt ensamarbete på tågen
  • Rätt till omställning i arbetet för den som har en säkerhetstjänst och får en nedsättning
  • Rätt till heltid
  • Olika tidsbegränsade anställningar efter varandra ska begränsas
  • Rätt till ersättning vid föräldraledigt utökas från fem till sex månader

Nuvarande avtal löper ut 31 mars. Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administratörer med flera inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva och Veolia.

 

FOTNOT: Detta gäller det centrala spårtrafikavtalet, när detta är tecknat börjar våra lokala förhandlingar vid Green Cargo