Ekonomi
Tillverkningsindustrin går fotfarande dåligt. Kronan är stark och när kronan är stark så blir det dyrare att sälja svenska produkter i utlandet. Räntan är förhållandevis hög vilket påverkar viljan till att investera. Med summan av dessa faktorer som underlag så kan vi inte förvänta oss någon hjälp från omvärlden, dvs. 2013 ser fortfarande dyster ut i Europa.Uppgången på stål tyder på att man bygger upp sina lager i Europa, i alla fall är det dessa indikationer man får från kunderna.

Genomgång av effekterna av krisavtal och andra åtgärder?
En hel del A-dagar har köpts ut under februari. Vad gäller övertid så har man inga säkra siffror att presentera. Men överlag är det svårt att redan nu ge en prognos hur det kommer att fortsätta. Dock visar februaris siffror en avvikelse från APL på ett minus om 18 msk, sen kan det som ser negativt ut nu vändas till plus också beroende på hur besparingar/intäkter ligger periodiserade.

Vad gör vi nu?
En översyn av vårt nätverk kommer att göras för att för att kunna möta konkurrenterna. Ytterligare besparingsförslag på 100 msk skall vaskas fram. Ett annat område blir att se över innehållet i vår organisation utifrån att vi nu är ett järnvägsföretag. Det måste till ett bättre samarbete mellan chefer och personal som tillvaratar förslag från medarbetarna och kanske inte som idag stoppar dessa utifrån eget tyckande.

Krisavtalet är inte bara av ondo som många var skeptiska till i början. En del trivs bra med denna extra lediga dagen vilket äntligen ger individen möjligheter till bättre planering i sin familjesituation. Det finns säkert många som skulle vilja fortsätta så eller kanske gå upp till 90% arbete.

En annan effekt av krisavtalet (baksidan) för oss medarbetare och det är att om vi klarar av att utföra vårt arbete genom att ha gå ned till 80% av vår arbetstid då föreligger en övertalighet. Med andra ord så ger krisavtalet en genomlysning av företagets verkliga behov och det har man nu också uppmärksammat och kommer att analysera. Märk väl vi har bara gått en månad på krisavtalet så mycket kan förändras.

 

Kiruna och LKAB, vad händer och vad kan vi göra för att erbjuda såväl LKAB som personalen bättre kvalité och arbetsvillkor?
Företaget har nyligen haft ett möte med LKAB och det var två saker som kom fram från LKAB,s sida och det var att företaget måste bli bättre på personalvård och bättre kommunikation. Green Cargo har snabbt tagit åt sig kritiken och vill nu tillsammans med våra lokala fackliga representanter diskutera förbättringar. Detta skall vara klart fram till sommaren.

Som vår förre bolagsordförande en gång sa: Spottar man på en sten tillräcklig länge kommer den snart att urholkas. För ST var detta en islossning då företaget äntligen kommer till skott i en fråga vi nu drivit i flera år. Här ligger en besparingspotential på flera miljoner som man aldrig tidigare velat ta del av.