Arbetstidsenkät inom division Produktion
Parterna gick igenom utfallet och vilka reflektioner parterna gjort från sin sida. Det man kan konstatera är att det finns många synpunkter och då helst kring nattidsregler, scheman och framförhållning. Efter detta måste man nu titta djupare i materialet. Ett antal arbetsgrupper kommer att bildas för att gå vidare med olika frågeställningar utifrån materialet.

En central information kommer att gå ut på cargonet utifrån en generell natur.

Terminalprojektet från förra mötet
Ett antal områden har initierats där man kan förändra växlingen men där man fått nej från kapacitetsrådet. Dock har man hitta område så man kan minska antalet växlingar och på det sättet i slutändan antalet lok.

Organisationsutvecklingsprocessen från förra mötet
Fortfarande har ännu inte alla förändringar gjorts efter den process vi var överens om vid förhandlingarna i höstas. En uppdaterad lista skall presenteras inför kommande möte.

Affärsläget
Intäkterna viker fortsatt under februari, detta beror på att konjunkturen inte viker uppåt samt tapp på mindre kunder.

 

Resultatet
Detta var inte klart varför punkten utgick.

 

Vid mötet för ST
Stefan B och Björn T