För er information så har arbetsgivaren gått ut med ett mejl där det framgår att antalet a-dagar under perioden februari till maj så skall det utgå 16,4 a-dagar.

Enligt arbetsgivaren så skall detta stämmas av under maj månad så att inte fler a-dagar utgår.

 ST vill påpeka att detta är både rätt och fel. Det står nämligen i krisavtalet vi tecknat att arbetstiden under denna period skall minskas till 80 % av ordinarie arbetstid.

 Detta innebär att de som i normala fall har en veckoarbetstid om:
40 timmar – så skall arbetstiden vara 32 timmar
38 timmar – så skall arbetstiden vara 30,4 timmar
36 timmar – så skall arbetstiden vara 28,8 timmar

Detta är den genomsnittliga arbetstiden per vecka under denna period/månad.

Att bara stämma av antalet a-dagar kan därför bli fel, men det kan också bli rätt om arbetstiden stämmer att den minskats till 80 %. Har Ni då fått för många a-dagar så skall dessa a-dagar inte bara tas ifrån er, utan på samma sätt som när ni har fått för lite eller för mycket FP-dagar skall detta stämmas av med er personligen vilken av dagarna som skall plockas bort.

Frågan kommer också att diskuteras på resursplanerings samverkan på måndag i nästa vecka, mer information efter mötet läggs då ut här på vår hemsida.  

 
Behöver ni råd och stöd så kontakta er lokala sektionsföreträdare.

 
 Björn T Johansson
Avtalsansvarig