Idag den 4 april skulle parterna inom Bransch Spårtrafik träffats för att få ett första bud till avtalsförslag detta skedde dock inte och parterna gör nu ett uppehåll i förhandlingarna i avvaktan på att vissa frågor ska utredas, bl. a. rör det frågan om tjänstepension och skyddet för anställningsvillkor i lokala kollektivavtal vid verksamhetsöverlåtelser.

Frågan om tjänstepension som ska utredas påverkar inte dig som anställd inom Bransch Spårtrafik utan ligger på ett mer övergripande plan mellan centrala parter.

När det gäller frågan om verksamhetsöverlåtelser har det bäring på de senast aktuella inrangeringsförhandlingarna inom branschen där lokala parter inte kunnat enas. ST verkar för och har hela tiden verkat för att förhandlingarna ska fortsätta för att en överenskommelse ska kunna nås.

Vi håller en öppen dialog med våra medparter inom branschen och arbetar för att så fort som möjligt hitta lösningar så att avtalsförhandlingarna kan återupptas. Preliminärt datum för fortsatt förhandling är bokat den 17 april.

 

Avtalsansvarig ST inom Green Cargo

Björn T Johansson