Ett kort telefonmöte genomfördes under fredagen efter att ST träffat Almega. Kort så hände inte så mycket under mötet. Det man diskuterat berörde i huvudsak tre frågor. Dessa var ITP, SJ Götalandståg och verksamhetsövergångar.

 När det gäller frågan om ITP så berör den inte i dagsläget inte någon som går på ITP planen inom spårtrafiken idag, dock fortsätter ST bevaka frågan om något skulle förändras i diskussionerna.

 Vid SJ Götalandståg så har de lokala förhandlingarna avslutats utan man kommit överens, så då har frågan åter aktualiserats på central nivå. (Är Ni intresserad av att läsa mer vad som händer på ST vid Västtågen, läs då mer på: http://stvasttagen.blogspot.se/ )

 När det gäller tredje frågan som berör verksamhetsövergångar så är det en viktig fråga som har beröring med det som händer på Götalandståg. Denna berör främst löner och anställningsvillkor vid verksamhetsövergångar där man många gånger från arbetsgivarehåll vill sänka villkoren för våra medlemmar vid övergången.

 Nu fortsätter förhandlingarna den 2 maj med start 11.00. Det är sedan tänkt att dessa skall fortsätta under fredagen. Återkommer med mer information i slutet på veckan då vi förhoppningsvis har kommit en bit längre i förhandlingarna.

 

 Avtalsansvarig ST vid Green Cargo

 Björn T Johansson