I Krisavtalets spår

 

Tycker vi i Borlänge har haft en lojal och trivsam personal men någonting har hänt den senaste tiden i samband med krispaketets införande.Personalen upplever det nu som att det bedrivs en häxjakt på att få ut så mycket tid som möjligt av varje medarbetare. Senast är nu att man helt sonika tar bort en fridag som redan utplanerats utan att samråda med individen. Detta strider mot vett och etikett men även mot vårt kollektivavtal § 6 mom7;

”Ändring av ordinarie arbetstid”

Om arbetsgivaren ändrar redan schemalagd, ordinarie arbetstid skall arbetstagaren ges ett personligt besked härom. I första hand ska beskedet lämnas muntligt i en dialog med arbetstagaren.

Personalen ute upplever numera en försämring, börjar tappa lojaliteten och vantrivs på Green Cargo tyvärr.Ett exempel på hur man skulle kunna vända detta är att prova andra alternativ till detta Bp/söm system som inte fungerar utifrån personal vård. Här är vi i Borlänge öppna för att testa olika arbetstidsmodeller.

När vi hade en bemanningsplanerare som kunde området fungerade det i alla fall bättre men när planeringen lades centralt och fler områden skulle hanteras samtidigt så har det blivit ett antal större allvarliga fel i schemautrullningarna.

Personalen i Borlänge börjar bli trötta på denna personalvanvård, och nu är läget så illa att det finns en operatör (SJ i Falun skall rekrytera 20-30 personer)som nu vill ha våra duktiga förare.Jag tror många kommer att söka till denna operatör i ren tanke att det kan ju inte bli sämre. 

Vi vill inte ha det sämre utan vi vill ha det bättre, därför hoppas vi på en snar förändring till just det bättre så vi kan få behålla personalen.

 

Arbetsgivaren har blivit informerad om läget – vi hoppas på ett svar.