Äntligen, ST har länge hävdat att man inte behöver ingå i bemanningspoolen för längre uppdrag på annan ort utan det går bra att också bli utlånad till annan ort vilket arbetsgivaren
inte velat hörsamma.

Produktion i Kiruna går på högtryck vilket innebär att personalbehovet är stort under tiden som vi rekryterar och utbildar nya medarbetare.
För att kunna klara av vår produktion på ett effektivt sätt så erbjuder vi er en möjlighet till utlåning till annan stationeringsort.
Behovet av utlåningen omfattar både lokförare och stationär personal.

Förutsättningar för utlåning:
Utlåning sker efter samråd mellan utlånande och inlånande chef.
Överenskommelse om tidsperiod för utlåning sker mellan individen och ansvarig chef men tidsperioden för utlåning är minst 1 månad.