Affärsläget
Läget är fortsatt ansträngt. Nyförsäljningen går bra men tappar också på befintliga kunder som kör mindre. Det man kan konstatera är att nyförsäljningen inte väger upp det som tappas på befintliga affärer.

Produktionsläget
Det är framtaget ett målstyrt förbättringsarbete där man har fokus på säkerhet, punktlighet, lok, vagn, personalkostnader samt sjukfrånvaro. Detta kommer vi att följa på samverkan framöver.

Framöver kommer det att bli utbildning i produktionsfilosofin/arbetsströmmar.

Trafiken i Norge kommer att utvecklas, detta kommer man att göra med ett företag som heter RNL som man haft ett tidigare samarbete med under några år.

ST lyfte frågan om läsplattor till förarna, vilket skulle innebära en besparing på 3 miljoner per år. Även tjänstebilar togs upp på agendan av ST.

Arbetstidsenkäten inom division Produktion, läget, remisser, kommunikation, arbetsgrupper
Efter de synpunkter som ST framfört på centrala skyddskommittén så håller man på att omarbeta materialet. Mikael Olrog sammanställer det man kom fram till under gårdagen och presentera detta vid senare tillfälle.

Organisationsutvecklingsprocessen från förra mötet
–        ST SpårTrafiks fråga om protokollet från Verksamhetsförhandlingen
Protokollet har nu äntligen blivit justerat. En lista på de förändringar som togs har sammanställts och presenterades på mötet. ST kommer att gå igenom listan och återkomma med ev frågeställningar.

T14-processen (Inger Eriksson)
Inger berättade om ansökan som Green Cargo nu lämnat in till Trafikverket och som bygger på de beställningar marknad angett till produktion. Man försöker vara mer noggrann när det gäller fjärrtåg då det är här vi skall konkurrera om platsen på spåren med andra operatörer.

T14 är byggd för att klara en volymökning med 6 %.
T14 bygger också på fortsatt att det körs 80 km tåg.

Nu går arbetet vidare på Trafikverket och dessa kommer tillbaka med ett förslag till plan den 17 juni.

Övrigt
ST SpårTrafiks fråga angående ombyggnad av 180 timmervagnar
De 186 vagnar som inköptes för timmertransporter har efter förlusten av affären med trätåg blivit stående. Nu funderas på vad dessa kan användas till. Förslag finns att bygga om dessa till annat om det blir lönsamt. Inga beslut är dock tagna.

Nästa möte
27 maj mellan 13-17.
Med häsyn till krisen så beslutades att mötet den 27  juni ställs in

Vid möte för ST
Stefan B och Björn T