Den 5 april 2013 begärde DO att få ta del av uppgifter som kan ha betydelse för myndighetens tillsyn.

Diskrimineringsombudmannen har granskat de jämställdhetsplaner som finns i bolaget och har tagit ett beslut om att Green Cargo skall komplettera inskickad redovisning.
DO konstaterar i det material som företaget sänt in vad gäller lönejusteringar saknar såväl kostnadsberäkning som tidsplanering.
Redovisning och och utvärdering av hur eventuella planerade lönesjusteringar och andra åtgärder i föregående handlingsplan för jämställda löner genomförts saknas också.

Beslutet från diskrimineringsombudsmannen

Komplettering skall ske med:

  • en kostnadsberäkning och tidsplanering av de lönejusteringar som behövs utifrån målsättningen att de ska genomgöras så snart som möjligt och senast inom tre år.
  • en redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna i föregående handlingsplan för jämställda löner genomförts.

Samtliga kompletteringar skall vara genomförda och DO tillhanda senast den 16 augusti 2013.

Kommentarer från ST vid Green Cargo:
ST välkomnar att DO tittar på dessa frågor, då jämställda löner och arbetet med detta lyser med sin frånvaro. I föregående och i avtalsrörelsen före den gjordes en överenskommelse med Green Cargo att en lönekartläggning skulle göras. DETTA ÄR ÄNNU INTE GJORT!

ST vill vidare också att belysa att bolaget i skrivande stund förbereder planer som kraftigt försämrar möjlighetet till att kombinera föräldraskap och anställning vid Green Cargo. ST är mycket kritiska till dessa planer. Mer information följer efter en förhandling som arbetsgivaren kallat till måndagen den 3 juni.

Fotnot: De jämställdhetsplaner som fanns i bolaget har gått ut och inte blivit reviderade i tid, arbete pågår med att upprätta dessa och ST hoppas på delaktighet när förslag till dessa är klara.

Handlingar från diskrimineringsombudmannen är offentliga och ovanstående artikel har ärendenummer: GRA 2013/108