ST informerar ang frågan om ITP som kommit upp på de centrala förhandlingarna på Almega.

När det gäller denna fråga så berör frågorna inte er som medlemmar som går på ITP idag, utan handlar om övergripande avtals­strukturer. ITP, eller Industrins- och handelns tilläggspension, reglerar villkor för bland annat sjukpension, ålderspension och kompletterande ålderspension med mera. Det finns med andra ord inget som diskuteras mellan parterna som berör dagens pension och de som är anslutna till ITP idag, utan frågan har beröring hur vida fler arbetsplatser som kan komma att anslutas till ITP.

ST bevakar hela tiden frågan, och skulle det mot förmodan komma upp något som kan förändra dagens avtal så finns ST med i dessa diskussioner.

Avtalsansvarig ST vid Green Cargo
Björn T Johansson