Minnesanteckningar  svg 29/4 2013

Organisation resursplanering
Behov av 1st ersättnings rekrytering  på operativ bemanning i Hallsberg. Förare i BLG inlånas som ersättare för en  mammaledighet.

Man har sedan dec månad haft ett försök med att försöka arbeta bort dom fiktiva tåg numren, dom sk ”3000” tågen , genom att flytta fram lokskottet till den 5:e varje månad . Detta har lett till att planerarna fått väldigt kort tid på sig att skapa turer, så därför återgår man nu till att släppa lokskottet den 30:e som tidigare.

I övrigt informerade Johan att man haft ett möte med planerarna, där man uppdaterat dessa i semester avtalet, så att man försöker säkerställa att alla gör lika.

Krisavtalet
Beslut om att förlänga sökningen i söm till den 5:e maj . Man skall kunna se i söm vilka dagar som är möjligt för AG att lägga ut arbete på.När schemat sedan publiceras så är e.v. en dag (om behov föreligger) ut-planerad som en tur alt B-dag.

Det är upp till varje driftområde att planera för stationär personal. Dom fp-dagar som tas i anspråk  under perioden juni-aug läggs ut under hösten i den kompletterande fridagsplanen. Bemanning kommer att gå ut med info om detta till respektive driftområde.

 

Hanteringen av antalet A-dagar
Uträkningen av antalet A-dagar är följande :

Under perioden med arbetstidsförkortning har det funnits 82 st arbetsdagar vilket medför att 20% av 82 dagar = 16,4 dagar

Dom problem som kan ha uppkommit  är att vissa har fått ut någon eller några fler A-dagar pga att man gått på listor med olika längd och att utläggningen renderat i att man kan ha fått tex 2st på en vecka beroende på var i fp-planen man lagt dom.

När det gäller hur hanteringen skall ske med att få ut dom 0,4 dagar som återstår så beslutades att dessa läggs i timbanken.

Typveckan
Flytt av tjänst från Av till Sär pga personalbrist.

När det gäller T14 så är beställningen inskickad till trafikverket, den är byggd för att klara en volymökning på 6% jämfört med affärsplanen för 2013. Beställningen motsvarar 630 mans tjänst.

 När det gäller dom lokala månadsförhandlingarna  om lokförarnas turlistor så hade ST och AG olika syn på om detta var en förhandling eller inte. Ag anser att detta inte är någon förhandling om förutsättningarna, då dom menar att förutsättningarna handlar om dom parametrar man lägger in i systemet och inte hur turen ser ut, däremot förhandlar man avsteg till typveckan genom dom utskick som Glenn skickar ut.

Man menar också vidare att om det skulle vara förhandling så skulle detta leda till att om man inte är överens lokalt så skall man ta det till nästa steg och det blir Almega.

ST menade på att även innehållet i turen är en av förutsättning inför det individuella schemat,och att vi förhandlar detta inför månadsutrullningen.

Och att om man förändrar turer utifrån typveckan så måste man förhandla dessa med. ÄVEN om dom är enligt avtal. Något längre kom vi inte i den diskussionen.

Men båda parter var överens om att granskningen månadsvis som turlisteombuden gör skulle fortgå och att deras förslag  och åsikter var viktiga.

Gula blanketten
Förfrågan om utlåning till Kiruna har renderat i 12 st intresseanmälningar, Kiruna är också den station som sticker ut när det gäller personalläget.

Övertid
Under mars månad är övertiden något mindre om man jämför med föregående år ,ca 200 tim

Mertid
Antalet timmar som gått ut under perioden feb-16 april är för bangård och lokförare 3275 tim

Arvodister
Antalet aktiva  har varit:
januari- 72st   som förbrukat 2557 tim
februari-95st  som förbrukat 4875 tim
mars -100st som förbrukat  5736 tim

Inhyrning
Kisab på bentonitlossningen

Övriga frågor
Hur hanteras schema för pool-personal i Kiruna?
-Man får turer efter kompetens
-Antingen får man turer utlagt i söm eller så är man blankad, och då lägger personalfördelaren ut turer.

När det gäller ST:s begäran om att få ut övertiden samt vakanslistor på vissa områden, så säger AG  att vad det gäller övertiden för ett visst område så är det något som man ska behandla i dom Svg-grupper som man har på driftområdena.

Och när det kommer till vakanslistorna så vill man gärna veta vad syftet är för att få ut dom, då skulle det inte vara något problem.

 

Vid pennan för Fackförbundet ST – Avdelning Green Cargo
Kent Jonsson och Björn Hellqvist