1.    Minienkät för att utröna intresset för ett fortsatt frivilligt 80/90/100 eller alternativ

Frågan om frivillighet kommer att läggas ut som webbenkät på cargonet för att utröna intresset. Det skall också undersökas på vilka områden som det är möjligt innan enkäten kommer ut. Det som kan konstateras är att alla orter inte kan komma att omfattas.

2.    Information om uttag av mertid/övertid under Krisavtalet. (per ort)

Fackliga tiden på driftområdena under Q1 2013 var 43 % mindre än mot fjolåret. När det gäller mertiden så har man inte lyckats få fram några siffror. Även den totala övertiden har minskat. Där emot så kanske inte vissa områden skulle varit med i krisavtalet, men det är alltid lätt att vara efterklok.

3.    Ekonomisk Information om Krisavtalet

Når inte upp till de mål som sattes då det gäller besparingar på 80-90-100, när det gäller övertiden så når man nästan målen. Övriga mål ser det ut att nås.

 4.    PU- Dispenser. Branschgemensamt ställningstagande krävs.

Inga lösningar framme ännu. Frågan diskuteras på Almega.

 5.    Genomgång av Riskbedömning

Frågan fick utgå då tiden hade gått ut för mötet.

 6.    Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

 7.    Nästa möte

Detta blir den 20 maj.

 

Vid mötet för ST
Stefan och Björn T