Riksdagsbeslut om transportsystemets inriktning togs den 18 december 2012.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats.”

Just ordet bör i beslutet ställde till problem då det gäller att förhindra höjning av banavgifterna. Regeringen har att följa de beslut som tas i riksdagen men då beslut innefattar ord som bör ses inte detta som tvingande.

Den 17 maj var det ett nyhetsinslag på Svt angående banavgifterna där Björn T Johansson medverkade, och ST gick ut med pressmeddelandet nu på morgonen med anledning av att ST vill pausa dessa höjningar.

Såväl pressmeddelandet som en länk till nyhetsinslaget finner du här nedan.
Björn T Johansson i Svt Nyheter, se www.st.org/aktuellt/nyhetsarkiv/bjorn-t-i-svt-nyheter/#newsItem35368, och
Regeringen trotsar riksdagens beslut om banavgifter, se www.st.org/press/pressmeddelanden/2013/maj/banavgifter/#newsItem35364.

Fortsatt gäller:

  • Lagd plan för 2010-2021 gäller tills vidare.
  • Plan 2014-2025 bereds och slutliga ställningstaganden kommer.

–      14 juni. Trafikverket presenterar förslag (remiss) till nationell trafikslagsövergripande plan för infrastrukturen 2014 -2025
–        1 oktober. Sista dag för remissvar på trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för infrastrukturen 2014-2025