Förhandling gav färdigt avtal

2013-06-19
I kväll gick förhandlingarna om nya löner- och anställningsvillkor inom Almega bransch Spårtrafik i hamn. Ett nytt avtal är träffat. ST är nöjda med avtalet och konstaterar att förhandlingsvägen varit framgångsrik.

 

Avtalet löper mellan 1 april 2013 – 31 mars 2016. Löneutrymmet är 6,8 procent och avtalet är framtungt. Detta betyder att de största löneökningar kommer de första åren. Löneökningar för respektive år: År 1 2,7 procent, år 2 1,8 procent och år tre 2,3 procent. 

Avtalet är uppsägningsbart varje år. Detta är mycket viktigt med tanke på det partsgemensamma arbete som ska till för att stärka det centrala branschavtalet. Tanken med detta arbete är att motverka försämringar av löne- och anställningsvillkor vid verksamhetsövergångar. Detta har varit ett av STs absolut viktigaste krav i förhandlingarna.

Andra inslag i avtalet är att STs medlemmar, som omfattas av individuell lönesättning, garanteras ett årligt lönesamtal och lönesättande chefer ska erbjudas utbildning.

Arbetet för att motverka hot och våld fortsätter.

Nu kommer de lokala förhandlingarna dra igång, mer om detta återkommer vi om.