2013-06-12
Nu under eftermiddagen har ST och Almega Spårtrafiken enats om att begära frivillig medling. Båda parter vill ha hjälp för att nå ett resultat och sökandet efter en medlare är inlett.

För ST är det viktiga att säkra löner och arbetsvillkor vid verksamhetsövergångar. ST anser att det är orimligt att förbundet medlemmar inom spårtrafiken får minskade löner, mindre semester och längre arbetstider när en verksamhet får en ny operatör.

Under gårdagen ställde ST ett ultimatum till Almega angående hur parterna kan säkerställa löner och anställningsvillkor vid upphandlingar.

Som vi tidigare berättat har ST fått ett seriöst förslag från Almega. Förslaget innehåller skrivningar som påverkar verksamhetsövergångar och det kan vara början till en lösning. ST och Almega har nu alltså träffats igen och många frågor kvarstår att lösa.