TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Viruset finns främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Cirka 200 personer blir sjuka i TBE varje år.

Man kan skydda sig mot sjukdomen genom vaccination
 
Green Cargo erbjuder medarbetare inom Produktion som arbetar utomhus kostnadsfri vaccination  och eventuella påfyllnadsdoser.

Vaccineringen kan ske hos Feelgood som fakturerar Green Cargo. Om inte detta är möjligt kan vaccinering  ske på vårdcentral. Medarbetaren betalar då själv och begär sedan ersättning för utlägg via SAP-portalen.