Detta möte koncentrades på en test av BP-Söm för stationär personal i optimeringssyfte.

Man kan tycka att det är märkligt att företaget väljer att introducera ett system som det är högljudd kritik emot bara för att man inte får ordning på den planering som finns i månadsplaneringen i BP.  Man klagar över att det är för många turer som är reservturer och turer i vakansen samtidigt som vi vet att planeringen görs om på lokal nivå och vid månadsslut så är det knappast någon som inte haft fullt jobb. Vad vi däremot vet är att på förarsidan som har BP SÖM omvandlas deras blankdagar till extrajourer och undertiden är betydande.

För personal som valt stationär tjänst mycket pga. dom fasta listor som alltid funnits inom detta område så slår detta sönder deras möjlighet till en balans mellan arbetsliv och privatliv då det endast blir lediga dagar som är fasta resten planeras i tombolan. Det tas heller ingen hänsyn till olika tjänster utan bara den anställdes möjlighet att kunna utföra jobbet.

Vi ställde många frågor men fick till svar att endast testen redovisades och allt annat hänsköts till den förhandling som skall ske på måndag. På den direkta frågan om felaktigheter i testen (olagligheter  i förläggning, felaktig utläggning pga. Kompetens, turfel etc.) så var detta bara smärre fel som skulle åtgärdas lokalt.

 Vi diskuterade uttagningen av extra dagarna under sommaren enligt krisavtalet och återföringen av dessa.

Det har inte fungerat med den kommunikationsplan som har varit utskickad där respektive gruppchef skulle ha en diskussion med dom anställda om möjliga dagar ( detta kommer att tas upp i diskussion med produktion på måndag)

Återföringen av dagarna skall förhandlas fram i en kompletterande fridagsplan.  Antalet utagna dagar är 91 under juni och är koncentrerade till Nässjö och Värmland.

 Överliggning i Ånge kommer att förändras och det finns tre olika alternativ varav moduluppställning är ett men det finns två andra möjliga lokaler för ombyggnad.

 Det kommer att ske en översyn av Bentonitlossningen i Kiruna för eventuell övertagning i egen regi.

En översyn av orderläsningstiden för förare kommer att ske och aktivitetsplan för detta är framtagen och en arbetsgrupp kommer att tillsättas.

 Vid tangenterna för ST – Stefan Bieder, Kenth Bergqvist och Kent Jonsson