SEKO har lagt ett varsel om konfliktåtgärd på följande bolag inom spårtrafiken SJ AB, SJ Götalandståg AB, Stockholmståg, MTR Stockholm AB, Arriva Sverige AB och Veolia Transport Sverige AB som kommer att träda i kraft den 20/6 om inget annat händer innan dess.

För närvarande har Fackförbundet ST
inte fattat beslut om något varsel då ST inte anser att vi har förhandlat i
botten och arbetsgivarorganisationen Almega fortfarande har varit öppna för
vidare diskussioner. Förbundet har dock kallat in förhandlingsdelegation för
omedelbart sammanträde och kommer att överlägga under tisdagen.

Det är förhandlingsdelegationens uppgift att nu värdera situationen som vi nu har för
handen och göra de nödvändiga överväganden som krävs vid den allvarliga och
svåra situationen vi nu har. Därefter ska STs förbundsstyrelse fatta beslut om
eventuella vidare åtgärder.

En av STs viktigaste krav i förhandlingarna
har varit att säkerställa lön- och anställningsvillkoren vid
verksamhetsövergångar. För att försöka lösa dödläget i förhandlingarna har ST bl
a föreslagit en översyn av branschavtalets konstruktion och därvid beakta de
olika sektorernas särskilda behov i fråga om anställningsvillkoren. Några
sektorer som kan nämnas är personbefordran, godstrafik, pendeltågstrafik och
tunnelbana m fl.

Förbundet kommer att snarast möjligt återkomma med
besked i frågan och vi ber er att de närmaste dagarna hålla både mejl och
telefoner nära till hands för att snabbt få information som kommer från
förbundet. Under tiden får ni informera medlemmar och andra berörda om att ST
ännu inte har varslat om någon konflikt och att ni avvaktar vidare
besked.

Förhandlingsledningen Spårtrafik