Sen senast informationen så har inga större framsteg gjorts. ITP frågan diskuteras och förhoppningsvis kan en lösning komma på plats inom kort.

När det gäller frågan kring verksamhetsövergångar så är denna fråga svårare att finna lösning på. ST försöker och har lämnat fram förslag till lösningar, men än så länge har ST inte nått fram.

Några nya datum för förhandlingar har ännu inte bestämts, ev kan den 11 juni bli aktuellt men det förutsätter att ovanstående frågor finner en lösning.

 

Vid pennan för ST vid Green Cargo

Björn T