2013-06-12
Det är kärva tider i förhandlingen mellan ST och Almega inom Spårtrafiken. Under våren har ST föreslagit lösningar på problemet med att säkra dina löne- och anställningsvillkor om din arbetsplats byter ägare. Almega har hittills varit avvisande. Vi har försökt förhandla tillsammans med SEKO men de har gått sin egen väg. Nu har SEKO förvarnat om konflikt. På ST tror vi att vi når bättre resultat genom att förhandla. Därför vill vi undvika konflikt.

Våra krav:
ST tycker att det är orimligt att våra medlemmar inom Spårtrafiken får minskade löner, mindre semester eller längre arbetstider när en verksamhet får en ny ägare.

Tisdag 11 juni ställde ST ett ultimatum till Almega:
Nu måste vi hitta lösningar för att säkra ditt avtal. Idag den 12/6 fick vi ett förslag av Almega som kan vara början till en lösning. Därför har vi och Almega bestämt att vi vill ta in en oberoende medlare utifrån, som hjälper oss att komma i mål med ett nytt avtal.

En fördel med att ta in en medlare är att du får behålla retroaktivitet på villkoren. Det betyder att din löneökning gäller i efterhand trots att avtalet har löpt ut. I en konflikt kan du förlora denna retroaktivitet. Om medlarna inte klarar att hjälpa oss med att hitta en lösning kan vi fortfarande gå i konflikt.
Fackförbundet ST har som tradition att gå förhandlingsvägen. Vi vill företräda våra medlemmar på bästa möjliga sätt. Erfarenheten visar att det bästa resultatet inte kommer genom konflikt. Därför undviker vi det så länge vi kan.

De här frågorna är kvar att lösa för ett nytt avtal:
– Säkerställa dina villkor om din arbetsplats byter ägare.
– Lön
– Anställningsvillkor
– Minska hot och våld på arbetsplatserna

 

• ST är ett fack som tror på förhandling så långt det är möjligt.

• Vi vet att konflikter aldrig gett mer i plånboken än det som man kan uppnå förhandlingsvägen, det vet vi av erfarenhet.

• ST tycker att det är orimligt att våra medlemmar inom Spårtrafiken får minskade löner, mindre semester eller längre arbetstider när verksamheter får nya ägare.

• ST vill inte att arbetsgivaren ska kunna vinna upphandlingar genom att dumpa våra löner och anställningsvillkor vid upphandling.

• Vi har ställt ett ultimatum till Almega. Nu måste vi hitta lösningar för att säkra avtalet, annars går vi i konflikt.

• Almega har bemött det och vill också hitta en lösning. Därför tas en oberoende medlare in.

• Om vi inte hittar en lösning med medlarens stöd kommer vi troligtvis gå i konflikt.

• Vi värnar om alla våra medlemmars lika värde.

• Mer information om vad som gäller vid konflikt kommer ligga på st.org.

• Nu hoppas vi att vi hittar en lösning. Det kommer bli bäst för alla parter.

Diskutera gärna det här på din arbetsplats med ditt fackliga ombud och dina kollegor på jobbet.
Följ vad som händer på www.st.org eller ring ST Direkt på nummer 0771 – 555 444 om du har frågor.