Direkt från Almedalen.

 

bto1Järnvägens stora utmaningar
Tågoperatörerna – mer trafik, fler passagerare och mer gods ska samsas på samma spår.
Sverige går i täten för avreglering och de problem som detta medför, men också möjligheter. Vi har en del ”flaskhalsar” att bygga bort, till detta har vi 80% enkelspår och måste därför aktivt verka för att öka järnvägstransporterna. ATC dagens säkerhetssystem har kommit tillvägs ände och måste skiftas ut mot ett Europeiskt standardsystem ERTMS. Ett dyrt system att investera i och löser sig inte den ekonomiska investeringen kommer vi kanske att inte många operatörer kvar.
Idag måste vi kommunicera på ett annat sätt, samarbeta och sätta standard för att branschen ska fungera.
De stora aktörerna måste ta täten. BTO (Bransch Tåg Operatörerna) vill kunna erbjuda det kunderna efterfrågar, hög framkomlighet, avgifter efter kvalitet.
Vidare vill BTO se en långsiktighet, kvalitet och punktlighet för järnvägen,därför att
Barnen är morgondagens resenärer – framtidens jvg formas idag.

 

Så här vill vi utveckla järnvägen /TrV
Nationell planen, kapacitetsutredning och trafikövergripande helheten är grunden för uppdraget enligt TrV. Utmaningar – nya resmönster nya handelsmönster och företagsetableringar och främst gruvnäringen driver järnvägsutvecklingen. TrV har att pussla ihop allas intressen för att vårda det vi har men också för att utveckla samhället, genom att utveckla nya lösningar på annat sätt än idag och tillsammans med andra.

Just nu fokus på drift och underhåll, för detta lyfter man 1, 6 mdr genom en omfördelning av pengarna.
– Snabbare upprustning av jvg
– Fokus där problemen är störst
– Trafikledning och trafikinformation investering i nytt tågledningssystem
– Rätt åtgärd i rätt tid/där vi har vi störst störningar

 Effekter av förslaget
– Bättre fungerande arbetspendling
– Underlätta för svensk basindustri

Sammanfattning
Vårda det vi har.
– Vi bygger om och bygger nytt för att utveckla samhället.
– Vi utvecklar nya lösningar tillsammans med andra.

Kommentar från region Norrland – Norrbotnia banan har fallit ifrån nationella planen Med tanke på
de tre rälsbrott som uppstod i maj månad är det som att klippa navelsträngen för svensk industri.
Varför har TrV valt bort Norrbotnia banan?
TrV – Vad ska vi då ta bort?

Framtidens järnväg skapa nya gränssnitt och processer för kvalitet och punktlighet
Mer service där många människor passerar
Bilderna talar sitt tydliga språk, där kvalitén på infrastrukturen inom järnvägen är otroligt eftersatt och det harmoniserar inte med den 4 dubbleringen av banavgifterna.
Alla stora företag har höga miljömål – men hur når man dessa mål utan att involvera järnvägen?

Innovativ järnväg möter samhällets utmaningar/Swedtrain
– Järnvägen är bästa lösningen på många av transportsektorns utmaningar.
– Jvg sektorn är en del i byggandet av ett hållbart samhälle.
– Forskning innovation och utbildning är nyckelfaktorer.

Utmaningar
– konkurrenskraft
– klimat
– Energieffektivitet

Alstom transport multispecialist
Integrerat transportsystem stärker konkurrensen dvs. knyter samman regioner fjärrtåg – lokaltåg – tunnelbana – spårvagn – buss

Resenärens behov
– Lågt golv
– Öka antal dörrar
– Breda gångar
– Ljussättning
– Färg
– Pasagerar information
– Övervakningssystem för trygghet

Sammanfattning
Hela branschen måste ha samma fokus och rätt organisation för att lösa de enklaste problemen.
Höja attraktionskraften för järnvägen med krav på tillförlitlig gällande fordonen i branschen.

 

Stefan Bieder