Direkt från Almedalen.

Ursäkta – vem satte min lön?

Den svenska lönebildningen har starkt stöd bland fackliga organisationer och arbetsgivare.Vad kan vi göra för att den svenska modellen ska inkludera den enskilda människans självklara förväntan på delaktighet i sin egen löneutveckling?

Oftast leder effektiviseringar till att individen får fler eller andra arbetsuppgifter än tidigare = kompetensutveckling vilket i sin tur bör ha en naturlig koppling till löneutveckling. Här vill individen bli synlig gjord.

Idag går vi alltmer ifrån tarifflöner mot individuell lönesättning – vilket i sig försvårar för arbetsgivaren och individen då det idag finns få instrument och mandat för lokalt ansvar att sätta lönen på ett mer korrekt sätt.Inom vårt eget företag Green Cargo kommr ST begära att en strategi tas fram där tydlighet och mål blir synlig för individen som ska veta varför man har den lönen man har och vad som förväntas av mig.

 

Stefan Bieder