Avtalsperioder

 • 1:a perioden – 2013-04-01 tom 2014-05-31
 • 2:a perioden – 2014-06-01 tom 2015-03-31
 • 3:e perioden – 2015-04-01 tom 2016-03-31

             Avtalet uppsägningsbart vid 2 tillfällen

 • 31 mars 2014 för upphörande 31 maj 2014
 • 30 september 2014 för upphörande 31 mars 2015

Löneutrymme och individgaranti

 • År 1 med 2,7 %
 • År 2 med 1,8 %
 • År 3 med 2,3 %

Ofta tillämpas löneförhandlingar med lönepott. Dvs att någon anställd skulle kunna få noll i lönehöjning en viss period. Genom individgarantin förhindras detta.

 • Individgaranti: 260, 220, 240 kronor respektive år.

Nedanstående är det som förhandlades fram mellan ST och Almega (på central nivå vilket också gäller på Green Cargo)

 • Välkända principer för lönesättning
 • Samma lönesättningsprinciper mellan kvinnor/män
 • Föräldralediga/sjukskrivna ska behandlas lika alla andra gällande löneförhandling/lönerevision
 • Tydliga kriterier i de fall individuell lönesättning tillämpas
 • Målsättningen är att lönesättningen ska uppfattas som rättvis

Ny lön beräknas klar i november för samtlig personal

Förhandlingsgrupp från ST:

Stefan.bieder@greencargo.com – 070-724 49 55

Jerker.liljeberg@greencargo.com – 070-321 78 01

Kent-olov.modd@greencargo.com – 076-140 54 35