Företaget har beslutat att inför samplanering för all produktionspersonal.
Med början i Hallsberg. Inför detta skall lokala arbetsgrupper bildas och följande kriterier skall vara genomförda inför start av testen.
1. Kommittent arbetsledning
2. Informera SVG lokalt och starta lokal arbetsgrupp.
3. Gruppchef informerar personalen
4. Upprätta deltagareförteckning / kompetensmatris
5. Säkerställa bemanningsförutsättningar inför test
6. Utbildningsperiod (1,5 faktor) Rätt antal kompetenser – genomgång i lokal arbetsgrupp
7. SÖM utbildning Gruppchefer och DO chefer
8. SÖM utbildning PO-svg medlemmar
9. Säkerställa SÖM support
10. Nya användare har behörighet i SÖM
11. Användarna utbildade i SÖM
12. Testkörningar genomförda 2-3st
13. Verifiering och utvärdering av genomförda tester. Överenskomna regler/parametrar för schemaläggning
14. Beslut om driftsättning i lokal SVG
15. Driftsättning