Gruppcheferna inom resursplanering skall byta arbetsområde med varandra. Björn N skall fram till årsskiftet hålla på med förarbevisen.
En utvärdering av 88:an presenterades där en mängd olika siffror och tänkanden slängdes ut. Hur som helst så kommer antagligen avtalet att sägas upp för att förändra och förbättra avtalet. En arbetsgrupp skall arbeta med detta.
På frågan om återförande av dom extra dagar som togs i bruk under sommaren så kommer dom att läggas i den kompletterande fridagsplan som skall förhandlas fram omgående. Information om detta har gått ut till alla regionerna. Hänsyn skall tas till den enskilda arbetstagarens önskemål.
Publiceringen av schemat framflyttades pga. detta till den 16/9 kl. 17.00.
Den enda inhyrning vi har är Kisab och detta är för att hantera Bentonitlossningen i avvaktan på en permanent lösning. Övertiden har minskat ifrån föregående år.
Vid tangenterna Björn och Kent