Idag hade ST det första mötet med Green Cargo angående tågtjänstfördelningen (T14).

Det som diskuterades var bland annat förutsättningarna som skall komma att gälla. När det gäller avsteg så ville AG gärna diskutera sträckor där avsteg kunde tänkas vara aktuella, men ST meddelade vi inte kan göra några generella avsteg.

ST meddelade istället att avsteg kan låta sig göras beroende på om det blir en god åkbarhet.
Det beslutades därvid att AG skall göra en test för att se huruvida om det skulle se ut om man ökade arbetstiden till 6 Tim istället för 5.
(OBS ! Detta är inget förslag utan bara ett test för att se om vi får turer som kan se bättre ut).

Detta material kommer att skickas ut till ST, s turlisteombud för synpunkter så fort vi får det. Det kommer då komma ett lagligt förslag samt ett test med 6 Tim .

I övrigt så så bestämdes det att T14 skulle börja gälla rent praktiskt den först per den 1/1-2014 då vi slipper stressa fram typveckan.
(Är ändå mycket helger i slutet av dec som ställer till det).

Detta beslut medförde att vi skall få till en träff för samtliga Turlisteombud på ST med arbetsgivarenför att gå igenom turerna mer specifikt.
Tid och datum skulle AG återkomma med.

I övrigt så påtalade ST även:
– att obetalda uppehåll på hemstation inte skall förekomma
– att gångtiden till och från överliggning skall beaktas i viloperioden

Vid pennan för Fackförbundet ST, Björn Hellqvist