Minnesanteckningar  

Arbetet gällande 8-8 modellen
Arbetsgivaren och dom fackliga organisationerna har kommit överens om att se över möjligheten att använda BP/söm för att fördela turerna, och därmed ersätta ram-turer med blankdagar. Glenn sjödahl har fått detta i uppgift att se över om det är möjligt.

STs åsikt är att man i detta bör ta hänsyn till att ett sådant här komprimerat arbetssystem, så är det av högsta vikt att ha en fast turlista, då turerna kan kopplas hur som helst i BP.

Det undersöks också om att tex föräldraledighet under sommarperioden skall resultera i någon form av återbetalning, då avtalet bygger på en arbetstidsförlängning under sommaren.

Krisavtalet
När det gäller återbetalningen av dom 0,4 dagar som krisavtalet har genererat för mycket (exklusive den extradagen som togs i bruk under sommaren), så gäller detta dom som har varit inne i krisavtalet under dom sista 2 månaderna.

Typveckan
Diskussioner angående avstegsturer i Kiruna, så ville inte AG gå med på att undanta inlånad personal som ej ville gå på dessa turer.
Vilket resulterade i att vi var tvungna att säga nej till dessa turer, trots att det finns personal som vill gå på dessa (vid publicering av detta på hemsidan har dock arbetsgivaren ändrat sig och faktiskt godkänt att endast ST medlemmar stationerade i KRA och bemanningspoolen omfattas).

I övrigt påminde ST om att AG skall återkomma med datum då vi skall samla turlisteombuden för en träff. AG lovade att återkomma snarast.

Överliggningar
Överliggningslägenheten i Bollnäs diskuterades, ST framförde att det enligt skyddsrond så skall ventilationen vara undermålig och att vi ämnar driva ärendet till Arbetsmiljöverket.

Övriga frågor
Diskussion angående att det saknas rum på turer togs upp, AG medgav att det fortfarande fanns problem i systemet. Glenn Sjödal har fått i uppgift att se över detta.
När det gäller kompletterande fridagsplan, så verkar det som om det har varit fritt valt arbete ute i regionerna. Efter som klara direktiv gått ut från Bemanning om hur detta skulle göras.
Och i princip inget område har lyckats förhandla dessa.

ST hade många frågor gällande samplaneringen och hur den skall gå till, AG hade inga svar utan hänvisade utan hävisade till den arbetsgrupp som finns.
AG insåg dock att en viss central inblandning behövdes.

Vid pennan för Fackförbundet ST Kent Jonsson och Björn Hellqvist