•  Uppräkning till 5 timmar görs i de fall arbetsgivaren kan tillföra ”övrig tjänst”, utom i de fall PO på eget initiativ valt att dela turen.
 • Fulltidsbetalning på hem stationen ökar och för detta vill PO ha fulltidsbetalning då vi inte vill ha några så kallade bussförarturer. Här är arbetsgivaren inte villig att gå oss till mötes och längre än så kommer vi inte i denna diskussion nu.
 • Depåtjänsten i Göteborg inrymmer i flera fall enbart 3 timmars tjänst. ST tycker att detta är ineffektivt då vi varken kör längre eller förlänger den kollektivavtalade arbetstiden.
  Arbetsgivaren anser sig vilja behålla upplägget.
 • Typ vecka: Arbetsgivaren kom med ett nytt förslag efter ST.s krav om månatliga förhandlingar och vad som skall ingå i förutsättningarna samt dokumentation.
  Förslaget bygger på kvartalsvisa centrala möten där såväl bangård som lokförares turer/situationer ingår. Men också mer av utveckling av söm, nattidsarbete (ej kollektivavtalsfrågan)
  här kommer Björn Hellqvist att i dagarna skicka er arbetsgivarens förslag för påsyn. Månadsmötena med turlisteombuden skall vara kvar och en dialog skall föras mellan parterna.
  Möjligt skall vara att kunna skicka upp frågor till denna kvartalsvisa grupp. Dokumentation i båda dessa grupper skall ske, det senare kan ske via e-post.
 • Arbetstidsavtalet enligt 7-7 modellen skrevs på och det som tillkom i sista stund var att utvärdering skall vara genomförda senast 15 sept. åren 2014-2015
  dvs. innan avtalet kan sägas upp.