En reduktion av vagnslasttrafiken kommer att ske från den 23/12 till den 6/1-2014. Arbetsgivaren har rätten att direktkompensera röda dagar och då högst sex dagar under denna tid.
Arbetsgivaren vill också att om denna direktkompensation inte kan göras, förlägga dessa Fv-dagar i anslutning till Fp-dag efter överenskommelse med den enskilde,
vilket är helt korrekt. MEN utöver detta så anser sig arbetsgivaren också ta sig rätten att förlägga dessa dagar även om individen inte så önskar ha denna utläggning och här
var vi inte eniga hur kollektivavtalet skulle tolkas.

Beslutet blev så, att arbetsgivaren så fort som möjligt nu ska gå ut till personalen och uppmana till att ta ut ledighet.
I perioden 6-13 december ser vi hur personalläget ser ut innan vi
vidtager nästa steg.