godjul1

God Jul och ett Gott Nytt år vill vi från avdelningsstyrelsen nu önska er alla.
Mycket har hänt det gångna året – ett år likt hela havet stormar.

 Förutom vårt som alltid omdebatterade väder som brukar ställa till det för oss har det även infunnit
 sig en finanskris som ännu inte verkar ha blåst över.
 Just som vi ett tag trodde att finanskrisen var över kom så stormen Simone och nu i dagarna även
 stormen Sven som ville göra sitt avtryck innan årets slut.

 Många vi talat med har sagt samma saker – krisavtalet löser inte Green Cargo´s

 bekymmer, vi måste göra något annat. Just detta ”något annat” har nu börjat hända inom som
 utanför företaget.

Processer från att sälja till att producera ses över, marknadsföring, erbjudanden och strategier ska anpassas till vår produktion.
Taxepunkter och frekvenser av växling till kunderna ses över. Allt kommer att ses över i jakten på att spara pengar likväl som att
tjäna pengar.

Vår verksamhet synas nu i sömmarna för att få fram ett nytt modernt och framgångsrikt Green Cargo.
En resa som kommer att påverka oss alla och den kommer inte bara att svida lite, den kommer även att göra ont.

 

Antalet medarbetare kommer att minskas med 600 – hyvelprincipen?
Nej inte alls utan det kommer att bli ett kliniskt kirurgiskt ingrepp.
Till detta har vi dock att förhålla oss till LAS (lagen om anställningsskydd) och annan gällande lagstiftning.

Lättast att se övertaligheten är i produktionen – lägga ner en taxepunkt, en bangård, ett växlingsområde eller dra in en hel åkstation
så får man fram ett antal färre medarbetare. Stödfunktioner är inte lika enkla då allt hänger ihop likt en kedja, därav har ordet
centralisering nämnts allt oftare.

Genom centralisering kan effektiviseringsvinster utvinnas och ytterligare besparingar av medarbetare kan då låta sig göras
uppger arbetsgivaren.

Räcker det med att bara spara på antalet medarbetare? Nej, mer måste till. Green Cargo kommer att se över antalet lok och
vagnar samt lokaler och fastigheter, kort sagt
konstnaderna ska minska och intäkterna öka.

 Vi överlevde såväl stormarna Simone och Sven – vi kommer också att överleva denna storm
 ” vägen till ett lönsamt Green Cargo”.

Känner du dig orolig skall du inte tveka att kontakta oss eller något av de lokala ombuden som finns på din arbetsplats.