ST har rätten att anlita löntagarkonsult enligt Utvecklingsavtalet
Organisation_pussel Utvecklingsavtalet inom MBL-området mellan parterna inom svenskt näringsliv ger alla
 lokala fack rätten att anlita löntagarkonsult vid viktigare förändring i företaget.

 Viktigare förändring
 Med viktigare förändring kan avses allt från en reducering av bemanningen vid företaget
 till omorganisation eller avveckling av verksamheten.

 Uppdragsformulering
 De lokala fackliga organisationerna har rätt att formulera uppdraget till konsulten, dvs. vilka
 frågeställningar konsulten ska utvärdera eller analysera. Arbetsgivaren har dock rätt att
 påverka uppdragets inriktning, då företaget har betalningsansvaret för uppdraget.

 Arbetsplan och resurstimmar
 De lokala facken och konsulten ska tillsammans upprätta en arbetsplan för uppdraget, och ska tillsammans med arbetsgivaren komma överens om hur många resurstimmar som behövs för att fullgöra uppdraget som avslutas med en konsultrapport.

Under måndagen den har ST haft förhandlingar med AG o frågorna omorganisation och centralisering och gruppchefer VD-3.

Centralisering och omorganisation

ST har idag vid förhandling informerat arbetsgivaren att vi inte kan acceptera det organisationsförslag som Arbetsgivaren vill ta beslut om som de facto kan avgöra bolagets framtid och våra medlemmars trygghet. Arbetsgivaren har inte förmått att få fram tillräckligt underlag så att vi som facklig organisation kan göra en korrekt bedömning för våra medlemmars räkning.

Arbetsgivaren vill centralisera följande funktioner. Bemanning, Rpc, Kundservice, Transportledning och avtalsadministration till en och samma ort. AG har ej ännu förmedlat vilket ort (finns dock beslut i bolagsstyrelsen).

Med dessa förändringar vill också AG kraftigt skära ned antalet gruppchefer (första linjens chefer). Med anledning av detta ajournerade ST förhandlingarna och begärde ut mer underlag i syfte att ta ställning till om vi skall nyttja vår rätt att kalla in en löntagarkonsult.

Resultatet från dagens förhandlingar blev så att AG accepterar vårt krav på att vi idag inte genomför en direkt verksamhetsförhandling om centralisering eller antal gruppchefer. Vi har också satt press på AG att återkomma med betydligt mer information innan vi återupptar de fortsatta förhandlingarna i frågan.

ST har meddelat kravet om arbetstagarkonsult kvarstår om inte mer och bättre information erhålls.
För att kunna göra korrekta riskbedömningar krävs också korrekta underlag.

Utvecklingsavtalet kan du som förtroendevald ladda ned från vår hemsida (kräver inloggning) http://spartrafik.com .