Det har under en tid hållits ett antal möten  i syfte att bringa ordning och klargöra lite om vad som skall gälla när
samplanering införs. Det har funnits några nyckelfrågor som måste redas ut.

Det finns en central grupp sammansatt  där man tittar lite på förutsättningar och förslag till eventuella förändringar som krävs i avtal, parametrar m.m.
Sedan finns det just nu en lokal grupp ”Hallsberg” som ser över de lokala förutsättningar.
Här har man tagit fram lite förslag till förbättringar som den central gruppen sedan tar beslut eller ställning till eventuella förändringar.

ST är ju av den tolkningen att det inte är möjligt att lägga ut mer än 6 nätter i månaden på stationär personal och arbetsgivaren har hävdat upp till tio nätter.
Parterna har för det lokala i Hallsberg  nått en överenskommelse som innebär att stationär personal max kommer att jobba 6 nätter per månad men om någon
medarbetare så önskar kan man söka fler nätter i söm (upp till 8 st)/månad.

ST jobbar hela tiden för att vi skall få lika regler mellan stationär och åkande personal då detta är en av nyckelfrågorna för införande av samplanering.

Under Januari driftsätts samplanering (BP/SÖM) i Hallsberg och några av de saker som man skall jobba vidare med är kopplingen av turkombinationer fm-natt, natt-em osv.
Just kopplingen av turerna är nog den viktigaste förutsättningen för en god arbetsmiljö.

Tills mer information kommer önskar ST dig som medlem en riktigt god jul. 

Jul