InfoST överväger p.g.a. den kommande omorganisationen att ta in en oberoende arbetstagarkonsult/löntagarkonsult.
Det stora skälet är att det saknas fullgod information för att ta ett så klokt beslut som möjligt..

 Inom kort kommuniceras ytterliggare information från arbetsgivaren ut gällande den pågående omorganisation .

   Frågor som måste besvaras
Vilka arbetsuppgifter försvinner, vilka blir kvar, vem ska utföra det som försvinner istället?
   Vilka förutsättningar får de nya cheferna att göra ett bra jobb, hur blir det för våra medlemmar?
     Hur ser helheten ut, hur har man tänkt, ekonomiska kalkyler för centralisering, nedskärning?

  Arbetsgivaren har hörsammat och kommer att återkomma med mer information…

Här nedan kan du läsa lite om vad det innebär om en facklig organisation begär in en löntagarkonsult/arbetstagarkonsult.

ST har rätten att anlita löntagarkonsult enligt Utvecklingsavtalet
Utvecklingsavtalet inom MBL-området mellan parterna inom svenskt näringsliv ger alla lokala fack rätten att anlita löntagarkonsult vid viktigare förändring i företaget.

Viktigare förändring
Med viktigare förändring kan avses allt från en reducering av bemanningen vid företaget till omorganisation eller avveckling av verksamheten.

Uppdragsformulering
De lokala fackliga organisationerna har rätt att formulera uppdraget till konsulten, dvs. vilka frågeställningar konsulten ska utvärdera eller analysera. Arbetsgivaren har dock rätt att påverka uppdragets inriktning, då företaget har betalningsansvaret för uppdraget.

Arbetsplan och resurstimmar
De lokala facken och konsulten ska tillsammans upprätta en arbetsplan för uppdraget, och ska tillsammans med arbetsgivaren komma överens om hur många resurstimmar som behövs för att fullgöra uppdraget som avslutas med en konsultrapport.