Nu har julhelgen passerat och vi återupptar nu förhandlingarna som vi påbörjade förra året.
Det blir en hektisk period för många och informationsbehovet är stort och mycket rykten har ju redan florerat.

I nuläget finns inga pengar till pensionslösningar eller liknande och vi inom ST tror inte heller att det kommer dyka upp några medelför detta.

Arbetsgivaren informerade i december 2013 att man har för avsikt att centralisera funktioner till en och samma ort.
Det var mycket tuffa besked för många av våra medlemmar och vi från ST kommer göra vad vi kan för att hjälpa både desom riskerar övertalighet och de som inte gör det men ändå riskerar att bli av med sina arbetsuppgifter. Vi får redan rapporter om att
personer mår dåligt på grund av omständigheterna

Det första som vi kommer att ta tag i nu efter nyår är att försöka utreda om det verkligen ligger så mycket ”vinst” i centralisering ochom bolagets framtid står och faller med just centraliseringen som de facto slår sönder en trygg tillvaro för många.

ST skall försöka informera dig som medlem så ofta vi bara kan, men i vissa frågor råder det en form av sekretess, detta ofta p.g.a att
arbetsgivaren skall få en chans att informera i chefsledet och ibland för att vissa frågor hänger i luften och inte är slutligt avgjorda.

Vi vill på förhand be om överseende för detta.

ST har ännu inte släppt ideén om att låta kalla in en arbetstagarkonsult när det gäller t.ex. centraliseringen. Förhandlingen om just
centraliseringen är ännu inte avslutad (även om Green Cargo har tagit ett beslut).

Så här ser i alla fall schemat ut den närmaste veckan för det fackliga arbetet i frågan.

16/1 – Avrapportering från de olika projekten
17/1 – Genomgång/presentation av sökande till lediga gruppchefstjänster
20/1 – ST möten med lokala fackliga ombud (huvudfråga – tjänstetillsättningar)
21/1 – Förhandling – Tillsättning av gruppchefstjänster (arbetsgivarens förslag)

Vi återkommer med mer information längre fram.

Tips!

Anmäl dig gärna som mottagare av vårt nyhetsbrev nedan!