Höga avkastningskrav och kraftigt höjda banavgifter håller på att fälla hela järnvägsbranchen.
Så ser fackets bild ut över den situation, som nu tvingar bland andra Green Cargo och SJ att genomföra stora besparingspaket.

– Man har redan fördubblat banavgifter fram till 2013. Tillsammans med andra tillkommande avgifter medför det att avgiftsuttaget från järnvägsföretagen väntas öka med 8,8 miljarder under planperioden 2010-2021, säger Stefan Bieder, ordförande på Fackförbundet ST, vid Green Cargo.

– Detta samtidigt som avkastningskraven är alldeles för höga, det är en fälla för hela järnvägsbranschen.

Green Cargo ägs, liksom SJ, av staten och har cirka 2300 anställda. Bolaget har aviserat en minskning av antalet anställda med cirka 600 medarbetare fram till 2016. Det är en fjärdedel av personalstyrkan.

– Det här innebär att vi kommer att förlora kompetens, men också att arbetsmiljön påverkas för de anställda, säger Stefan Bieder.

Enligt honom kan det i slut leda till att företaget förlorar kunder, när effektiviteten minskar inom olika områden. Vid sidan av detta brottas Green Cargo såväl som SJ, av ett minst sagt krassligt järnvägsnät.

Det är en sjuk patient, som inte får rätt vård. Underhållet är enligt Stefan Bieder långt ifrån vad det borde vara.

– Man har gjort gällande att 253 mil av vårt järnvägsnät, det som anses lågtrafikerat, inte ska underhållas regelbundet. Samtidigt sker både omfattande och intensiv gods- och persontrafik på de här sträckorna.

– Resultatet av det dåliga underhållet har vi sett den senaste tiden i form av ett antal spektakulära olyckor, som lyckligtvis slutat väl. Säger Stefan Bieder.

Förutom olycksrisken innebär det dåliga underhållet att avbrotten blir många, vilket betyder att både gods- och persontrafiken dras med ständiga förseningar och inte minst ökade kostnader.

För Green Cargo, vars affärsidé bygger på en effektiv och säker transport av gods, betyder det att kunderna tappar förtroendet när varor inte kommer fram i tid.

Facket anser att informationen om den aviserade omorganisationen hittills varit knapphändig. Det som har sagts, enligt Stefan Bieder, är att en centralisering av personalstyrkan ska genomföras

– Folk ska flyttas från bl. a.  Malmö, Göteborg och Gävle till Hallsberg. Mest kommer det att påverka Malmö, där vi har många olika kompetenser, säger Stefan Bieder och fortsätter:

– Samtidigt vet vi inte exakt vilka intentionerna är, vilka besparingarna blir, detta har bolaget inte gått ut med ännu. Vi hoppas att det ska klargöras innan oron blir alltför stor och därmed belastningen på arbetsmiljön ökar.

Stefan Bieder blundar inte för att både Green Cargo och andra delar av järnvägsbranschen har problem med lönsamheten.

Att besparingar behövs, den bilden delar facket med arbetsgivaren. Men problemet är, enligt facket, att staten suger ut för mycket ur en bransch som är hårt ansträngd och brottas med dålig lönsamhet.

– Tioprocentiga avkastningskrav, banavgifter som ska fyrdubblas inom sex år och ett järnvägsnät som är i stort behov av underhåll – det är vad branschen har att kämpa mot. I slutändan kommer det att innebära att kunderna, som får betala mer utan att få mer tillbaka, väljer bort järnvägen, något som näringslivet redan har ventilerat, säger Stefan Bieder.

Länk till artikel på Sveriges Radio