Ska här försöka återkoppla med mina minnesanteckningar från mitt möte på central skyddskommitté.

Kan börja med att förklara lite av ”hierarkin/skyddsorganisationen” inom Green Cargo om man kan kalla det så.
I företaget har vi ett antal skyddskommittéer.

 

Högst upp har vi CSKK – Central Skyddskommitté
Denna kommitté har som uppgift att ha koll på nya regelverk, nya policys, företagshälsovård och eventuella enkäter. Fokus på modern forskning vad gäller stress, kost, motion och sömn faller också in i uppdraget. Man jobbar inte så mycket ”här&nu” utan mest strategiska.

Jerker Liljeberg representerar ST i CSKK.

Till denna grupp finns beklädnadsgruppen som direkt rapporterar till CSKK.
I beklädnadsgruppen representeras ST av Donny Sjöberg.

Under CSKK har vi PR – Produktion Skyddskommitté
Denna kommitté har som uppgift att säkerställa och likställa arbetsmiljön för vår produktionspersonal, i huvudsak personal i säkerhetstjänst. Fokus på ombyggnationer av vagn och lok, ändrade regelverk för trafiksäkerhet, riskbedömningar m.m.

PR SKK rapporterar till CSKK.

Donny Sjöberg är ansvarig i PR SKK för ST. Kent-Olov Modd nyligen utsedd som representant i PR SKK, ersätter Donny när han är borta.

Under dessa centrala grupper finns sedan en mängd lokala skyddskommittéer där ST lokalt representerar.

Nu till mina minnesanteckningar
Mötet den 12 mars var ett möte som inte gav så särskilt mycket. Avsaknad av en ordinarie HR-direktör och en delvis ny sammansättning p.g.a. omorganisation.

Presentation av gruppen gör jag vid senare tillfälle.

 

 1. Riskbedömningar
  Samtliga riskbedömningar i bolaget kommer att ske enligt samma rutiner via en modul CSM-RA i Synergi. Klart för drift 2014-06-30
 1. Rutiner för gravida medarbetare i trafiksäkerhetstjänst.
   Idag görs olika bedömningar utifrån var i landet man bor och vilken chef man har. En enhetlig rutin att följa kommer enligt AG. Företaget håller nu på med hjälp av Feelgood att kartlägga de arbetsuppgifter som vår personal utför, denna kartläggning sker enligt uppgift i Göteborg. Klart 2014-04-30
 2. Hälsoscreening 2014
  Frågan är parkerad då det inte anses lämpligt att genomföra en sådan undersökning just nu i det läget som bolaget befinner sig.
 3. Arbetsmiljö och hälsoinriktning 2014 – förslag
  Ett förslag till material presenterades och inriktning på frågor som, PU, Investeringar och arbetsmiljö, psykosociala frågor, hörselskydd, skyddskläder och förestående förändringar i bolaget
 1. Ny utbildning L-ABC
  E-utbildning som bas är utprovad hos ny leverantör och denna kommer att införas efter sommaren.
  ST har här förklarat att man vill ha insyn innan driftsättning, hur skall vi annars kunna säga att vi är överens om att införa?
  ST förklarar att ”vår roll” i CSKK är att företräda våra medlemmar och en förutsättning för detta är att vi får vara delaktiga vid införande av nya processer så att vi kan bilda oss en uppfattning. Vi vill inte komma in när det är försent att komma med synpunkter.
 1. Sömnskolan – Test från Phizer services
  Test är genom fört av 8 st medarbetare från Green Cargo.
  Sömnskolan går ut på att den enskilde som själv är intresserad får lära sig mer om bra/sämre sovvanor. Dagligen under en period loggar personen in i detta system och för en logg/dagbok över hur sömn, humör osv.AG funderar på att köpa in denna tjänst.
  ST har förklarat även i detta ärende som med ovan (L-abc) att vi vill provköra och testa systemet innan man köper in det för tusenlappar per användare. Vi tycker dock att idén är bra.

Intern info från arbetsmiljöansvarig i avdelningsstyrelsen
Vill avsluta med att vi inom ST under två år blivit tvingade av arbetsgivaren att ställa in våra arbetsmiljöutbildningar. Men nu att planerar vi att efter sommaren genomföra utbildningar igen.

Vid pennan för FACKFÖRBUNDET ST  / Jerker Liljeberg