Minnesanteckningar från PLR-svg 28/1-14

Typveckan
När det gäller flytt av tjänst från Alvesta till Malmö,så tog ST upp problemet med ombytet innan växlingstjänsten och förordade att passresa skulle ritas in istället enligt önskemål från mgbs turlisteombud. AG föruttsätter att erforderlig tid finnes för ombyte,och vill inte rita in någon passresa.

När det gäller flytt av all tjänst från Alvesta till Älmhult, så håller AG på att ta fram förslag och kommer att kalla till en separat förhandling gällande detta.

Turlistor Norrköping
Problem när det gäller att man fått måltidsuppehåll trotts att rast kunde ritats in eller att man får kompensationstid i slutet av turen istället. Ag skulle återkomma under dagen, men gjorde ej så.

Sträckan Bastusträsk-Boden
AG håller på att ta fram nya förslag på dom turer som är drabbade.
Återkommer med dessa så snart dom är klara för att justeras in i typveckan.

När det gäller T15 så kommer Janne och Bengt att ta fram en lista på dom eventuella problem som kan finnas som dom ser, PO uppmanades att också ta fram viktiga punkter som vi ser och skicka in till Johan Gerdvall. Pelle Andersson bjuds in till nästa svg för att gå igenom processen gällande tdt.

Ny process hantering typveckan
Möte den 3:e feb (uppstart)
Beslöts att Erik bjuds in till nästa Svg för att visa processen för planering i op/bp/söm.

Hantering och planering av taxiresor
Tankar om att göra en lista på vad som krävs för att rita ut taxi på turerna.

Johan kommer att begära ut underlag från mycab för att ortsvis få ett grepp om hur resandet med taxi ser ut.

Övertid/Arvodister
Övertiden sjunker          
dec: 5892 tim
förra året: 12131 tim

Arvodister     
Nov: 8488 tim på 133 st
Dec: 7034 tim på 124 st

Inhyrning:   
Kisab

Aktiviteter
Eftersom ST ligger på vad gäller orderläsningstiden för att det inte händer något med denna punkt så vill AG att vi inkommer med vad vi anser skall ingå i orderläsningen.

Viderautveckling Söm
På gång:
-Hantering av ledighetsansökningar 3-mån -lägga in egna önskemål om tex Q4,LUV osv -personliga sökningar em/natt osv

Övriga frågor
-dokument överliggning
Rum skall erhållas efter 1 tim dock vill AG inte ändra i dokumentet.

-Läget samplanering
Tanken är att man ska vara igång 1/6 i Göteborg och Malmö därefter i Borlänge nån gång i okt/nov.

-Kompetensåret 2014
Frågan gällde vart man kommit överens gällande tidsåtgång samt innehållet för detta någonstans.
Johan Gerdvall kollar upp detta och återkommer.

-Nyanställningar
ST tog upp frågan gällande nyanställningar i Långsele Detta hade förhandlats i lokal svg efter rekryteringsmedgivande, detta har lett till att 2st har provanställts tom 1/6.
ST påpekade dock att man bör avvakta omstruktureringen i företaget innan man tillsvidareanställer.

För ST Björn Hellqvist