Produktion skyddskommitté 140312

Vagn

Fotsteg vagn Dalm beslut skall det göras något åt, 17 mars kommer vagnsenheten åka till ET och kolla vad som kan göras.

Fotsteg vagn Taimn ska vara utbytta och klara v23

Lok

RD 74 av 79 klara de som går ute skall in och ”nollas” stort problem med olje läckage i transformatorlåda.

32 avställda lok i år T44 och V5 finns det andrahandsvärde på som tex T44ans motor

1 RC4 ska byggas om till bangårds lok som ska gå på vall, möjligt en med tornstyrning i Borlänge men detta beror på hur beslut från trafikverket när det gäller uppsikt. Detta testlok kommer att provas runtom i Sverige

Magnetlås på TD dörr? Förslag önskas för test, mitt förslag lättare magnet

Sanpåfyllningsproblem på RE eller egentligen på alla lok tungt jobb, idéer mottages

Rapporter

Larmlogistiken kring ensamarbete skjuts upp till Juni 2015 pga av centraliserings arbete. Har ett fungerande system idag så behöver inte på skyndas.

Kontakten DSC tåg ska vara med driftcenter

Bromsskor som hoppar av när de är nya, konstaterades att de borde vara avbrända vid leverans.

Damm i Pii uppmätt. I omlastningshallen ska ansiktsskydd användas utanför loken, annars låga värden.

Gravida i säkerhetstjänst – Går genom Feelgood först och sedan kommer en personlig utvärdering tillsammans med Green Cargo om någon annan arbetsuppgift finns.

Tråd som gått av pga av gamla och utslitna trådar. I Ånge har det hänt vid 2 st tillfällen av 7 så har tråden hängt ner utan att jorda och kortsluta. Ånge bland de sämsta i landet, åtgärder 2016 säkerhetsbesiktning görs nu. TD lok täcker upp vid spänningslöst

Hantering av blandade turer pass resor och växling Mikael Nilsson tar med sig frågan.

När det gäller överliggnings rum så måste rutiner följas såsom att checklistan ska gås igenom och att det sedan blir gjort innan man tar ett rum i bruk .

Skor- Green Cargo har fått testat en vintersko i Kiruna som ej kommit ut på marknaden än.

Kamratstödjare håller Peter Ryd på att se över så att detta görs på liknade sätt över hela landet

Mvh

Donny & Olle