Förhandlingsgruppen hade senaste mötet igår den 10 mars. För enheterna IT, Finans, Juridik, HR och Fordon blir det med all säkerhet så att vi nu går in i en förhandlingsfas.
Personalorganisationer har svårt att nå fram till arbetsgivaren med synpunkter och förslag till förändringar och kortfattat kan jag uttrycka mig så att det som tidigare sades inte vara hugget
i sten är hugget i granit.

Centraliseringen och överförandet av meruppgifter på de personer som blir kvar blir en grannlaga uppgift att lösa, dvs en stor risk.

Vad gäller ytterpersonalen har vi inte kommit så långt att vi personalorganisationer har fått se på vilka sätt man så drastiskt kan dra ner på personalen.

Det som nu återstår är att få svar på utomstående frågor för Planering, Produktion, Kundservice  och Driftcenter vilket kan ta ytterligare lite tid innan förhandlingarna för dessa
enheter kan påbörjas.

 

Vill uppmana er som känner oro att kontakta ert fackliga ombud som kan bistå er med turordningslista, kontroll av att era uppgifter om anställningstid är korrekt och allmännt ge er
information om läget på er ort.