Följande organisationer har nu förhandlats

Försäljning, IT, Marknad, Juridik & Inköp, Kommunikation och VD/Stab

I de fall där vi inte bryter mot LAS har vi kunnat förhandlat vissa direkttillsättningar. Övriga tillsättningar på orter där övertalighet råder får låta sig göras först efter beaktande av LAS.

Direkttillsättningar får inte komma i konflikt med turordningslista/LAS längre fram i processen.

Driftcenter
ST är mycket oroliga för den ökade arbetsbelastningen som uppstår på Driftcenter.
Dagens driftledare, personalstyrare och lokstyrare skall slås ihop till en funktion samtidigt som det är en minskning av antalet personer.
Vilken person är förmögen klara av dessa arbetsuppgifter med bibehållen kvalitet och säkerhet utan att gå in i väggen?
(avser operativa dygnet runt funktioner)

ST har istället lämnat ett förslag på att låta lok- ledningen förbli intakt och satsa på kompetensutveckling (tekniskt driftstöd) för dagens lokstyrare.

ST har inget emot en sammanslagning av driftledare och personalstyrare då dessa är närbesläktade, lokstyrning bör hållas separat.

ST ställer frågan om AG ser någon risk att något lok omlopp missas med tänkta förändringar och AG svarar då, nej vi ser inga risker med detta.

ST kan konstatera att arbetsgivaren befinner sig långt ifrån verkligheten i en del frågor,

 

Kundservice
På Kundservice i Hallsberg har vi förhandlat organisation och direkttillsättningar på team storkund och övriga kunder.
Support och Spedition är inte förhandlade ännu.

ST har framfört att tidsplanen för att öva upp skiftet är på tok för tajt och att vi befarar att personalen riskerar gå in i vägen om de tvingas ut på turer de ännu inte är riktigt är 100% på (uppdatering 27/3 – funderingar finns på att ta hjälp av arbetsmiljöverket om inte AG uppmärksammar våra farhågor).

 

Vägen till lönsamhet 2016

Allt fler medarbetare vi talat med under resan gång som arbetar med planering och personal är oroliga över hur vi överhuvudtaget skall klara av att arbeta efter dessa stora nedskärningar.

Tyvärr finns det en ovilja från arbetsgivarens till samarbete att ge oss insyn i projekten.

Projekten ligger ljusår före förhandlingsgruppen och att kunna påverka när projektens arbete nästintill är klara är omöjligt vilket vi blir påminda om gång på gång.

AG kallar ST till förhandling men har inför dessa inte uppdaterat sina underlag, ändringar görs och skall accepteras vid sittande bord.

Förhandlingar avseende övriga organisationer och enheter påbörjas inom kort varför vi inte har någon info att ge  i dagsläget.