ST vid Green Cargo har under två år försökt förmå AG att införskaffa läsplattor så att våra förare slipper släpa på alla dessa pärmar/papper. ST har t.o.m. lämnat in en jämförelse och ett kostnadsförslag som tydligt visar att investeringen skulle bli ren vinst efter redan 9 månader. Förslaget hade ingen som helst koppling till våra egna system utan besparingen är beräknad på kostnaden för linjeböcker.  AG har ännu inte tagit fram något liknande.

Nu har SJ tagit ett stort kliv in i ett modernare arbetssätt, när följer Green Cargo efter?

*Nedanstående artikel hämtad från © Computer Sweden

Från hösten kommer SJ att få konkurrens på linjen Stockholm – Göteborg och då kan det vara en fördel att ligga i teknikens framkant. Ett exempel är att lokförarna ska förses med surfplattor som ersätter elva kilo papper. 

SJ ligger i slutfasen med att utveckla ett nytt dokumenthanteringssystem där man sedan 18 månader tillbaka tagit hjälp av Opentext för att digitalisera mängder av papper, foton, ritningar, kundärenden, avtal och personalinstruktioner.

– Ett exempel är lokförarna som tidigare tvingades bära runt på elva kilo papper i en ryggsäck men snart kan få allt material i en surfplatta, säger Opentexts vd Christian Hadenius.

Det är något som kan intygas av Jenny Norsten, lokförare på SJ. 

– När jag började på SJ för tolv år sedan fick vi släpa med oss en massa linjeböcker och väskan vägde bly. Likadant var det på Green Cargo. Men när jag kom tillbaka till SJ från godstågen så blev det genast en stor skillnad. Vad lätt väskan är nu. Surfplattan underlättar allt för oss förare, säger Jenny Norsten. 

Christian Hadenius säger att det stora digitaliseringsarbetet delvis triggats av att SJ från i höst kommer att konkurrera med MTR Express på den lönsamma linjen Stockholm – Göteborg. MTR, som sedan flera år tillbaka ansvarar för tunnelbanetrafiken i Stockholm, har investerat 700 miljoner kronor på de sex tåg som ska trafikera linjen med 110 avgångar i veckan.

Björn Rosell är cio på SJ sedan 2012 och berättar att man redan nu överfört ett antal dokument som är tillgänglig i SJ:s interna app på surfplattor.

– Det nya är att vi nu kommer att utöka antalet appar så att all information både för lokförare och ombordare ska bli accessbara från surfplatta och telefon ombord. I dag finns källdokumenten i olika system och nu lägger vi över dessa i Opentext.

Björn Rosell säger att arbetet inleddes 2012 med att man parallellt skannade alla pappersdokument som fanns på SJ:s gamla huvudkontor inför flytten till det nuvarande, nästan papperslösa kontoret. 

– Men två år är nog ett bra riktmärke för ett komplett digitaliseringsprojekt av det här slaget.

Bland förebilderna kring det stora digitaliseringsarbetet märks Belgian Railways (SNCB) som genomfört ett liknande arbete tillsammans med Opentext och affärssystemleverantören SAP som även SJ jobbar med.

– Vi har en dialog med SNCB och SAP då även vårt nya underhållssystem kommer att vara baserat på SAP. Men vi kommer att ha en något annorlunda integration jämfört med SNCB eftersom vi även utnyttjar SAP:s integrationsplattform, säger Björn Rosell.

Hur stor konkurrensfördel SJ kan tänkas få på grund av digitaliseringen är givetvis för tidigt att säga särskilt som även MTR ser över sin dokumenthantering.

– Eftersom vi är ett nystartat företag har vi fördelen att kunna anpassa de tekniska lösningarna optimalt och skapa bästa möjliga arbetsmiljö för lokförarna. Vi är i uppbyggnadsfasen just nu så vi har inte satt alla detaljer än. Men ambitionen är att göra allt så digitalt som möjligt, säger Johan Söör, affärsutvecklingsdirektör på MTR Norden.

  
SJ:s verktyg

SJ har samarbetat med kanadensiska Opentext i arbetet med digitalisering. Opentext är specialiserade på verktyg för dokument- och informationshanteringhantering med kopplingar både till affärssystem som SAP och samarbetsplattformar som Sharepoint.

Nyligen förvärvade Opentext GXS Group och kan därmed utöka produkterna med Trading Grid, en molnplattform för e-handel.

© Computer Sweden