OAM (operation account manager)
Under de senaste veckorna har företaget diskuterat hur de önskar göra med OAM-funktionen.
OAM har som arbetsuppgift att hjälpa till med planering utifrån kundens behov och avtalade upplägg (våra 25 största kunder) och därför valt att tillsvidare behålla denna funktion.
Funktionen som sådan placeras under Nätverksplanering och tillsättning sker via direkttillsättningar. En viss reducering av OAM (till 7 tjänster) kan komma att ske för att säkerställa att ingen suboptimering sker.

Spedition i Malmö
Företagsledningen har beslutat att Spedition i Malmö skall flyttas från Produktion/Kundservice till Försäljningen (Richard Kirchner).

Ytterligare en befattning (ekonomitjänst) tillkommer på Spedition. Denna tjänst utannonseras.
ST arbetar hårt för att få behålla en lokal tjänst inom NTR/IT. Beslut ännu ej tagna.

WKM/RIV
Vagnledningen i Hallsberg utökas från 5 till 6 befattningar då funktionen avräknare skall ingå. Denna tjänst utannonseras.

Övriga nya tjänster
Programkontoret utökas med några tjänster.
Green Cargo avser anställa en Hållbarhetschef vilket kan vara ett bra strategiskt val.

Direkttillsättningar
Vi vill påminna om att de direkttillsättningar som görs nu i organisationen kan komma att förändras när vi kommer in på fastställande av turordningslistor (LAS).

Produktionspersonal – Förändringar T15
AG berättar att den sökta tågplanen inte är det exakta behovet av tåglägen då man sökt fler lägen än vad man kommer att använda, detta för att sedan endast använda sig av de bästa.

Hur kan man ”nolla” stationär tjänst?
På en del mindre orter har man tagit bort stationär tjänst, och beslut har tagits efter att man bollat tankar som:
– Vad händer om alla kan allt?
– Hur många fler lokförare krävs då?
– Vinsteffekter?

På orter med mycket stationär tjänst ställs frågan – hur kan detta bli billigare för företaget?
ST har också ställt frågan till arbetsgivaren hur de kan minska produktionspersonalen så kraftfullt på en del orter?

ST vill se tågplaner, öppettider för bangårdar samt fördelning av tjänst. Vad som gör att dessa personalreduceringar kan låta sig göras?

Bemanningspoolen
Vad händer och vilka reaktioner uppstår om förare från bemanningspoolen tar turer på den loka orten som precis sagt upp flera medarbetare?

Lokala förhandlingar
På en del orter har driftområdeschefer genomfört lokala verksamhetsförhandlingar och fler följer inom kort där AG förhandlar kommande trafikupplägg och personalbehov.

Centrala förhandlingar
På den centrala nivån finns följande datum inbokade:
10/4
14/4
15/4
23/4
24/4
25/4
28/4
29/4