Lediga befattningar
Det har i den centrala förhandlingsgruppen hållits ett mycket högt tempo de sista veckorna med långa da-gar som ibland drar in en bit på kvällen. Vi håller för fullt på med förhandlingar om tillsättningar av de ledigförklarade befattningarna runt om i landet. Arbetsgivaren har presenterat ett förslag på hur de önskar tillsätta och lite som ST befarade har bolaget i några fall valt att plocka russinen ur kakan. En del personer är föreslagna till tjänster som de inte ens sökt och inom ST är kritiska till att man drar på sig onödig och kostsam utbildningstid för att man skiftar på personer där det inte är absolut nödvändigt. Den som idag innehar en viss tjänst borde anses som mer meriterande vid tillsättningarna.

Turordningsförhandlingar
När de lediga befattningarna är tillsatta börjar sedan nästa rond där vi skall tillämpa LAS, med andra ord.. Den som har tillräckliga kvalifikationer och längre tid som anställd har företräde till tjänsterna.

 ST har inte för avsikt att göra några avsteg från denna grundläggande regel.

Nyanställda i Hallsberg
ST vill hälsa våra nyanställda (vi hoppas ni vill och får stanna kvar även efter sommaren) hjärtligt välkomna. Vi vill också hälsa de personer som valt att följa med till Hallsberg från andra orter i bolaget välkomna, ni tar med er stor kompetens och behövs verkligen.