Ingen har väl i media missat att SEKO har vidtagit stridsåtgärder i Skåne?

Då ST inte är med i strejken så kommer det här ett lite förtydligande

  1. ST sade inte upp det centrala avtalet pga. att i centrala arbetsgruppen så hade de ännu inte kört fast. Arbetsgruppens uppgift var att teckna ett nytt centralt avtal och man började jobba med §6 arbetstider för att senare gå in på andra delar i avtalet.
  2. ST har lyft in frågan om deltider i den gruppen men såg att det skulle behövas mer tid att få till något som begränsar dessa deltider på rätt sätt.
  3. Vi kan fortfarande säga upp avtalet i september om vi ser att det inte händer något. Just nu så bromsar denna konflikt lite för vår del, mer än den tillför sakfrågan i den centrala frågan.
  4. När det gäller ”Veolia” så kan man läsa om det här: http://oresundstrafiken.spartrafik.se/?p=974

ST om förhandlingarna inom spårtrafiken
Fackförbundet ST fortsätter de lokala förhandlingarna på Veolia/Öresundstågen och vill fortsätta förhandlingarna i arbetsgruppen om ett nytt centralt kollektivavtal. Då förhandlingarna går framåt har ST inte sagt upp det centrala kollektivavtalet för bransch Spårtrafik och STs medlemmar är inte uttagna i strejk.

För medlemmar i ST gäller fredsplikten och våra medlemmar ska förhålla sig neutrala, det vill säga inte utföra arbete som skulle utförts av en strejkande kollega.

Lokala förhandlingar på Veolia/Öresundstågen En av anledningarna till att ST fortsätter förhandla är att ST inom Veolia lyckats påverka det stora varsel Veolia/Öresundstågen presenterade i början av året. Så länge ST inom Veolia via lokala förhandlingar kan rädda kvar fler heltider så vill vi ta det ansvaret och inte stranda några förhandlingar.

Under veckan kommer ST inom Veolia att fortsätta resonemanget med arbetsgivaren.

Arbetsgruppen om ett nytt centralt avtal Efter avtalsrörelsen 2013 tillsattes en arbetsgrupp med personer från Almega, arbetsgivarna och facken. Arbetsgruppens uppgift är att under avtalsperioden (2013-2016) arbeta fram ett nytt centralt avtal.

Det nya centrala avtalet ska innehålla regler som motsvarar den löne-/ och villkorsnivå som återfinns i lokala avtal på bolag i branschen. Genom att på detta vis arbeta fram ett mer omfattande centralt avtal, kan inte bolag som lägger anbud räkna på de lägre kostnader som finns i dagens centrala avtal.

Arbetet i arbetsgruppen har gett resultat, men med anledning av den pågående konflikten har detta arbete tagit paus och inga nya avtal är påskrivna.

Den viktiga och avgörande frågan om en begränsning av deltider och timanställningar finns med i arbetsgruppen. ST kräver att vi inom ramen för arbetsgruppen ska hitta nya avtalsregleringar som leder till heltid och trygga anställningar. Att hitta sådana lösningar är komplext och kräver tid och vi vill fortsätta det arbetet så snart som möjligt.

Om arbetet i arbetsgruppen inte går framåt är det centrala avtalet återigen uppsägningsbart den 30 september 2014.

Vad vill ST
ST vill genom förhandling ta ansvar för att det blir så få deltider som möjligt för våra medlemmar på Öresundstågen och har hittills sett att vi har möjlighet att påverka arbetsgivaren.

ST vill att arbetet i arbetsgruppen om ett nytt centralt avtal fortsätter så snart som möjligt för att kunna få till stånd ett mer omfattande centralt avtal.

ST anser att ett mer omfattande centralt avtal är det sätt parterna på arbetsmarknaden kan påverka dumpade anbud och försämrade löne- och anställningsvillkor.

I en debattartikel tidigare i vår krävde STs ordförande Britta Lejon och Mikael Yang, ordförande för ST inom Veolia, att politikerna tar ansvar för tågtrafiken.

Ta ansvar för kvaliteten inte bara för priset. Det går inte att pressa priserna hur lågt som helst utan att det får konsekvenser, inte minst för de anställda och för säkerheten, framhöll de i artikeln.

http://www.st.org/om-st/nyhetsarkiv/st-om-spartrafiken/#newsItem43631

Mer information finns på www.st.org
# ST ÄR OCH KOMMER ATT FÖRBLI PARTIPOLITISKT OBUNDET #