Formalia gicks igenom.

En diskussion kom upp angående utläggning av fv dagar. Där konstaterades först avtalet men sen blev det en liten lustig diskussion angående fel och rätt. Hur som helst så vill Ag att en sökning i Söm skall kunna göras på tremånaders basis.

I typveckan så blir det många fel vid sökningen av 3000 tågen då dessa söks med orealistiska tidtabeller. Detta ger till konsekvens en ökat uttag av övertid och spruckna scheman. Ett arbete kommer att startas för denna problematik.

Vi gick igenom förslag till styrande dokument för bemanningsplanering (samplanering). Återkopplingen ifrån arbetsgruppen saknas så vi får återkomma med förslag i särskild ordning. Det saknas massa frågeställningar i detta dokument bl.a. hur vi hanterar förare i bangårdstjänst,olika tillägg, kompetenser, ledigheter och utläggning av arbetstid. Hanteras i särskild ordning.

T15 kommer att förhandlas gemensamt för alla yrkesgrupper vilket vi får ta med i en diskussion angående representation. Det kommer att bli av yttersta vikt att bangårdssidan kommer med.

Fatigue diskuterades där återigen frågan kom upp angående vad värdet är för oss och hanteringen av detta program bl.a. för konstruktion av turer.

Ett nytt önskemål har lagts till i Söm där det är möjligt att önska vilka tätskift man vill ha.

Vid tangenterna
Björn och Kent