Minnesanteckningar från Produktion skyddskommitté 140918

Larm i egen regi

Vd godkände inte investerings framställan i nu läget anser att det finns viktigare investeringar som måste göras i detta läge då företaget går dåligt läggs på is tillvidare.

Fordonsfrågor

TD loken

Eluttag på kommer att installeras

Ny programvara för TD loken på gång och i och med det så kommer värmen på fotsteg och handstänger att fixas. Samt en funktion Start/Stopp Vid längre uppehåll med loket.

RD loken

Har varit klagomål på värmen.

Värmen på Rd lok kommer ingen ny åtgärd är planerad. Men det är lätt att stänga utblåsen vid fötterna av misstag och i och med det sämre värme på golvet. Kolla över möjligheten att få mer luftflöde ner på fötterna.

RE loken

Dålig backkamera, se om det skulle gå att montera backspeglar på loken?

Vagnar fotsteg

Dalm vagnarna är det 2st kvar att fixa, taim vagnarna klara

Kläder

Peter Ryd tog upp problemet med tvättning av varselkläderna vi är överlag dåliga på att skicka dessa på tvätt, vilket medför större slitas på kläderna. Vi gör ingen besparing på att inte skicka in dessa på tvätt.

Turer med växling kombinerat med passresor med tåg eller taxi ska kontrolleras med berörd gruppchef och turlistombud alt skyddsombud.

Frågan tas upp med bemanning så att detta kan tas i beaktning i samband med turkonstruktioner

Lampor i växling

En flyttbar lampa är framtagen för placering i slutsignalplatsen på vagnen vid vxl där det saknas belysning. Alltid göras en riskbedömning innan fastställande av användning av den.

Peter Ryd kontrollerar utbudet över pannlampor som komplement till dessa lampor.

 

Vid urtagande ur tjänst så är det bara efter ett Feelgood besök man kan sättas in i tjänst igen.

Överliggningar

Överliggningen i Bollnäs ska så snart som möjligt flyttas till annan plats utredning pågår.

Nästa möte 27 november

 

Vid pennan Olle och Donny