Minnesanteckningar från resursplanering svg 29/9 /14

Typveckan:

När det gäller vilken tjänst som kommer att förhandlas i typveckan, så är det nu i t15 både bangård samt lokfförartjänst.
Detta kommer att ställa helt nya krav på oss vad gäller granskningen av turlistorna samt representation och delaktighet i dom olika forumen.
GC har fått tillbaka tdt-tabellerna från trafikverket, och tanken är att ST skall få ett förslag runt den 6:e okt.
T15 kommer att börja gälla den 1:e januari, fram till dess gäller förutsättningarna för T14.

Som vanligt så inkommer ni som turlisteombud med tankar och idéer till Jan Nilsson samt Bengt Sköld.

Uppföljning ny process typveckan

3 st möten har varit under året för respektive område, AG anser att dialogen varit bra. ST påpekade dock att inflytandet och diskussioner kring typveckan varit något i underkant.

Ag medgav att man inte hunnit göra testkörningar i den utsträckning man önskat.
I övrigt så var vi överens om att denna grupp inte är beslutsfattande, utan tar fram förslag och bollar tankar till resursplanering SVG för beslut.
En utvärdering av grupperna kommer att ske.

Hantering fridagsperioden 19-05

Då det uppkommit att Vännäs tidigare haft hård gräns gällande fridagsperiod, och nu helt plötsligt är den borta. Så blev frågan till AG hur detta kommer sig.
AG kollar med planerarna och återkommer innan nästa publicering.

Fatigue/söm
När det gäller fatigue så vill AG nu ha ett svar från ST om man är beredd att släppa på dom sk ”lokala skyddssreglerna” som kan tänkas finnas ute i landet, exempel på sådana kan vara att man inte kopplar vissa tåg mot varandra eller turer. Samt 19-05 begreppet på dom ställen där en hård gräns finns. Seko har redan sagt ja.
ST begärde att få se vilka sk skyddsregler som kan tänkas finnas.

Implementeringen av en ny söm version är tänkt under 2:a kvartalet nästa år. En refrensgrupp är utsedd att testa och komma med synpunkter på utseende samt användarvänligheten i den ny versionen.

Samplanering
Publiceringen av det nya samplaneringsdokumentet är OK, enligt den uppdelning som ST gjorde gällande ansvarsområden.

Uppföljningen av samplaneringen
Många orter är redan igång ,dock så är det vissa orter där man ännu inte blandar tjänsten eftersom det återstår en del frågor tex orderställen.
En utvärdering kommer att göras på enkät i HRBG.

Övriga frågor
-Frågan om hur samansättningen av resursplanering kommer att se ut i framtiden, då man fått en ny svg-grupp på Per-Åke Perssons område.
Mötet beslutade att Fredrik Weiner kommer att medverka på resursplanerings möten i framtiden.

-Utbildning (SSG)
Frågan som ST ställde gällande tidskompensation/tillvägagångssätt
Och hur man skall hantera detta i någon form av kompetensregister ,
Kunde AG inte svara på direkt utan Ulf W skulle forska i om det fanns något tidigare beslut i frågan och Johan kollar hur det skulle funka med ett register.

-Status kompletterande fp/fv planer
den 8-10 sep är material utskickat till gruppcheferna.

För ST: Kent Jonsson och Björn Hellqvist